[กลับหน้าแรก] [ดูเครื่องดนตรีสากล] [เอกสารประกอบการเรียน] [ดูวงดนตรีสากล] [ประวัติส่วนตัว] [ข่าวสารงานหมวดงานดนตรี]

เครื่องดนตรีไทยมี 4 ประเภท

[ แบบทดสอบ online ]

ประเภทเครื่องดีด

ประเภทเครื่องส

ประเภทเครื่องตี

ทำด้วยหนัง

ทำด้วยไม้

ทำด้วยโลหะ

ประเภทเครื่องเป่า

มีลิ้นเป่า

ไม่มีลิ้นเป่า