ภาษาท่า

 

ชื่อภาษาท่า
คำอธิบาย
ภาพประกอบ
ตัวเรา
- จีบหงายมือซ้าย กลางอก แนบตัว (จะต้องเป็นมือซ้ายเท่านั้น)
ตัวท่าน -(ระดับสูงกว่า) แบมือ ปลายนิ้วทั้งสี่ ชี้ไปที่บุคคลที่เราพูดด้วย มือสูงระดับอก(ระดับเท่ากัน) ชี้นิ้วไปยังบุคคลนั้น  
เขา - ชี้ไปยังทิศที่คาดว่าเขาอยู่  
ท่าน - แบมือ ตั้งปลายนิ้วขึ้น ยกมือสูงระดับวงบนข้างหน้าหรือซ้ายขวา  
ไป - จีบหงาย ม้วนจีบคว่ำลง ม้วนมือออกไปปล่อยจีบ แบมือตั้งวงหน้า
- จีบหงาย ม้วนจีบคว่ำลง ม้วนมือออกไปปล่อยจีบ แบมือตั้งวงบนข้างตัว
 
มา - แบมือตั้งวงพิเศษ กดฝ่ามือ ปาดเข้าหาตัว จีบช้าๆ
- แบตั้งสองมือข้างใดก็ได้ แล้วดึงมือไปตรงกันข้าม พร้อมทั้งกดฝ่ามือลง จีบช้าๆ
เรียกเข้ามาหา,
 
คอยหา - สองมือ เท้าเอว ยืนชะเง้อ  
รัก, เมตตา - แบมือทั้งสอง ประสานแขนไขว้กลางอก ปลายนิ้วแตะฐานไหล่

ปฏิเสธ

- มือแบตั้งปลายนิ้วขึ้น หันฝ่ามือไปข้างหน้า โบกปลายนิ้วเล็กน้อย  
โกรธ -มือซ้ายแบฝ่ามือแตะที่แก้มพร้อมกับถูที่แก้มเล็กน้อยมือขวาจีบที่ชายพก
สวยงาม

-มือขวาตั้งวงอยู่ระดับศีรษะโดยที่ แบฝ่ามือหงายขึ้น

มือซ้ายตั้งวงอยู่ระดับหน้าเอียงศีรษะด้านซ้าย

เศร้า -มือทั้งสองข้างประสานกันอยู่ที่ชายพกหรือที่สะเอว

 

 

 

นาฏยศัพท์ วัตถุประสงค

 

 

 

กลับหน้าแรกค่ะ....